• ARCHIVE

    21/10/2017

    HẠNH NGUYÊN STORE KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG MỚI TẠI KHU ẨM THỰC hikari

    Ngày 24/10/2016, Hạnh Nguyên Store – Thực phẩm và Trái cây nhập khẩu ở Bình Dương ra mắt cửa hàng đầu tiên ở Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một và sau 1 năm hoạt động, vào ngày 21/10/2017, Hạnh Nguyên Store chính thức khai trương cửa hàng thứ 2 tại Khu ẩm thực hikari trong Thành […]